Terma dan Syarat AqiqahMekah2u.com

  1. Penerangan

Laman web AqiqahMekah2u.com (di mana “kami” atau “kita” digunakan) menyediakan perkhidmatan aqiqah, korban dan badal haji (perkhidmatan) kepada pengguna (di mana “anda” atau “pengguna” digunakan). Dengan menggunakan laman web ini dan/atau mengikuti perkhidmatan yang kami tawarkan, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang dinyatakan di bawah ini (Terma dan Syarat). Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang terma dan syarat yang dinyatakan di sini, sila jangan menggunakan laman web ini atau mengikuti perkhidmatan yang kami tawarkan.

  1. Perubahan Terma dan Syarat

Kami berhak untuk mengubah terma dan syarat ini dari semasa ke semasa tanpa notis. Anda bersetuju untuk mengikuti semua perubahan yang dibuat kepada terma dan syarat ini dengan menggunakan laman web ini atau mengikuti perkhidmatan yang kami tawarkan.

  1. Syarat Penggunaan

Anda bersetuju untuk menggunakan laman web ini dan perkhidmatan yang kami tawarkan dengan cara yang sah dan tepat serta tidak melakukan sebarang tindakan yang boleh menyebabkan kerugian atau kerosakan kepada laman web ini atau pihak lain. Anda juga bersetuju untuk tidak mengambil sebarang tindakan yang boleh mengganggu atau menyekat perkhidmatan yang kami tawarkan.

  1. Pembayaran

Anda bersetuju untuk membayar harga yang ditetapkan oleh kami untuk perkhidmatan yang anda pesan melalui laman web ini. Kami berhak untuk mengubah harga dari semasa ke semasa tanpa notis. Anda juga bersetuju untuk membayar cukai yang dikenakan oleh kerajaan atau pihak berkuasa yang berkenaan.

  1. Bukti Sembelihan

Kami akan memberikan anda dengan bukti sembelihan dalam bentuk video sebagai bukti bahawa aqiqah yang anda pesan telah dilakukan. Jika kami tidak dapat memberikan bukti video, anda berhak untuk meminta refund atau mengulangi aqiqah dengan percuma. Tiada refund akan diberikan selepas aqiqah telah dilakukan.

  1. Penghapusan Akaun

Kami berhak untuk menghapuskan akaun anda dari laman web kami tanpa notis jika anda melanggar terma dan syarat yang dinyatakan di sini. Kami juga berhak untuk menghentikan perkhidmatan yang kami tawarkan kepada anda tanpa notis jika anda melanggar terma dan syarat ini.

  1. Liabiliti

Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan laman web ini atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Anda bersetuju untuk membebaskan kami daripada sebarang tuntutan atau tindakan yang mungkin dikenakan oleh pihak lain kerana penggunaan laman web ini atau perkhidmatan yang kami tawarkan.

  1. Undang-Undang Yang Berkenaan

Terma dan syarat ini dikawal oleh undang-undang negara Malaysia dan anda bersetuju untuk terikat dengan undang-undang negara Malaysia.

  1. Penyelesaian Pertikaian

Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma dan syarat ini akan diselesaikan dengan cara damai. Jika penyelesaian damai tidak dapat dicapai, pertikaian tersebut akan diselesaikan di Mahkamah Tinggi negara Malaysia.